Home Nội dung đào tạo Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

0
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bồi dưỡng Hướng dẫn viên Du lịch, Công Ty...
Văn thư lưu trữ

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ – quản trị văn phòng

0
VĂN THƯ LƯU TRỮ CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Văn thư lưu trữ là một bộ phận bôi trơn không...

Tin tức